Werken aan Mens & Maatschappij

Bekijk 1 vacature

Waarom werken binnen Mens & Maatschappij?

Maatschappelijk verantwoorde werkgever

Maatschappelijk verantwoorde werkgever

Veel mogelijkheden om te leren en ontwikkelen

Veel mogelijkheden om te leren en ontwikkelen

Middelen om overal ter wereld te kunnen werken

Middelen om overal ter wereld te kunnen werken

JE VINDT ONS IN DE WIJKEN EN BUURTEN

Binnen de stuurlijn Mens & Maatschappij werken we samen met bewoners en professionals aan fijn wonen in wijken, buurten en dorpen. Door ontmoetingen centraal te stellen en door goed te luisteren, zijn we een belangrijke schakel in het netwerk waardoor bewoners net die ene stap verder kunnen zetten. Zo maken we een verschil in een mensenleven. De stuurlijn bestaat uit medewerkers Woonservice, medewerkers Leefbaarheid, Wijk- en Complexbeheerders, medewerkers Huurincasso, Vve beheer medewerkers, Kansmakelaars en Ervaringsdeskundigen.

Woonservice
WIJ MAKEN WONINGZOEKENDEN BLIJ MET EEN NIEUW THUIS

Het team Woonservice zorgt voor de verhuur van vrijkomende woningen. Daartoe houden we intakegesprekken, verzorgen we bezichtigingen en regelen we de sleuteloverdracht. Ook beantwoorden we onder andere vragen van huurders en woningzoekenden. Mooie momenten voor ontmoeting én om de bewoners beter te leren kennen en samen met hen te bouwen aan een prettige leefomgeving en een fijn thuis. Ons team werkt nauw samen met andere disciplines zoals leefbaarheid, vastgoed of onze ketenpartner die verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Leefbaarheid
SAMEN MET BEWONERS MAKEN WE DE BUURT NOG LEUKER

Het team Leefbaarheid vervult een spilfunctie in de wijken en buurten. We richten ons op het verbeteren van de leefbaarheid in onze woongebouwen en wijken. Dit varieert van het oplossen of voorkomen van conflicten en overlastsituaties tot het aanpakken van individuele problematiek. We zijn ervan overtuigd dat iedereen wel iets kan bijdragen. We gaan actief op zoek naar wat dit kan zijn en maken zo samen met de bewoners de buurt sterker.

Wijk- en Complexbeheer
WIJ MAKEN GRAAG EEN PRAATJE MET BEWONERS

De medewerkers van Wijk- en Complexbeheer zijn dé oren en ogen van de wijk. Wij zijn zichtbaar in de buurt en daarmee vaak hét eerste aanspreekpunt voor de bewoners. Wij kennen de huurders en hun talenten en vaardigheden en we stimuleren ze om deze in te zetten. Samen organiseren we onder andere leuke activiteiten in de wijk om zo met elkaar in verbinding te blijven.  

Huurincasso
WE VINDEN VAAK EEN OPLOSSING VOOR EEN BETALINGSPROBLEEM

De afdeling Huurincasso is het aanspreekpunt voor vragen van huurders en bewindvoerders  over bijvoorbeeld betalingsregelingen en huurachterstanden. Wij werken nauw samen met onze collega’s van Woonservice, Leefbaarheid en Wijk- en Complexbeheer.

VvE beheer
WE ZIJN DE STEM VAN HUURDERS IN GEBOUWEN MET EEN VVE

VvE (vereniging van eigenaren) beheer adviseert en vertegenwoordigt Wonen Limburg in de VvE’s van woongebouwen waarvan Wonen Limburg (mede) eigenaar is. Wij zijn de schakel tussen de externe VvE-beheerders enerzijds en de organisatie van Wonen Limburg/huurders anderzijds. We begeleiden eveneens de participatie van bewoners in de VvE.

Kansmakelaar
WE OPENEN DEUREN

De kansmakelaars brengen een beweging op gang in buurten en wijken die de sociale samenhang versterkt en leidt tot vitale wijken en buurten. Wij stimuleren en inspireren huurders tot het versterken van samenredzaamheid en eigenaarschap. Wij hebben de kracht om deuren te openen, barrières te laten verdwijnen en kansen en ambities te verbinden. We geloven erin dat het in vitale wijken en buurten fijn (samen) leven en wonen is.
 

Op weg naar een thuis voor iedereen

Laat je inspireren door onze medewerkers

Jouw vacature
niet kunnen
vinden?

Meld je aan voor een Job alert en krijg per e-mailbericht zodra de
vacature beschikbaar komt of stuur een open sollicitatie.