Lars Rompen
Manager Publieke Waarde

Samenwerken aan een beter perspectief voor bewoners

We denken na over maatschappelijke impact.

Wat ik zo mooi vind aan Wonen Limburg, is dat er altijd goed wordt nagedacht over de maatschappelijke impact van bepaalde beslissingen of ideeën. De vragen die men altijd stelt zijn ‘Welk effect hebben de dingen die wij doen op de mensen? En op de woonomgeving?’ ‘We willen graag een fijn en veilig thuis bieden en hoe krijgen we dit als organisatie zo goed mogelijk voor elkaar?’ Ik ervaar daardoor echt het ‘samen gevoel’. Wonen Limburg is een mensgerichte organisatie waarbij veel in het teken staat van samenwerken. Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder en bereik je meer. Dit maakt het voor mij een prettige werkgever.

Gestart als  maatschappelijk projectleider
Voordat ik begon bij Wonen Limburg was ik 10 jaar zelfstandig ondernemer. Daarnaast ben ik bekend in Zuid-Limburg en heb ik daar al vele mooie initiatieven samen mogen brengen.
Ik ben bij Wonen Limburg gestart als maatschappelijk projectleider voor het project ‘Eygelshoven doet!’ Dit is een innovatief, maatschappelijk project waarbij wordt uitgegaan van een nieuwe samenwerking. Bewoners krijgen in dit project budget voor een bepaald initiatief en zij gaan zélf met dit budget alles organiseren wat hierbij komt kijken. Mijn rol in dit project was ondersteuning bieden en daar waar nodig advies geven.

In mijn rol kijk ik 3 tot 5 jaar vooruit
Sinds 1 januari 2021 ben ik manager Publieke Waarde. Je vindt me vooral in Zuid-Limburg en mijn focus ligt op het gebied Heerlen, Kerkrade en Maastricht. Je bent als manager Publieke Waarde een spin in het web/netwerk tussen allerlei verschillende belanghebbenden.
Aan de ene kant heb je de maatschappelijke lijn en aan de andere kant de vastgoedlijn. Dit zijn de twee pijlers waar wij als Wonen Limburg ons voor inzetten. Ik laveer continu tussen deze twee pijlers in. Bij de maatschappelijke kant kun je bijvoorbeeld denken aan regelmatig contact met gemeentes over prestatieafspraken en het uitvoeren van deze afspraken, regio-overleggen tussen verschillende corporaties, gemeentes en de provincie, contact met huurderspartijen en zorgpartijen. Ik zorg voor de verbinding; het is echt een netwerkfunctie.
Daarnaast heb je nog de vastgoedkant. Daarin investeren wij in relatiebeheer en projectontwikkeling. Als manager Publieke Waarde ben je actief op strategisch niveau en kijk je 3 tot 5 jaar vooruit. Je werkt nauw met de afdeling Gebiedsontwikkeling en Assetmanagement. Samen kijk je hoe dat bijvoorbeeld nieuwe locaties gerealiseerd kunnen worden. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de impact op de wijk, de behoefte van de bewoners en hoe dit samenhangt met andere ontwikkelingen.

Ik krijg energie van integrale gebiedsontwikkeling
We zijn aan de slag met GMS in Heerlen. In dit project werken we samen met alle belanghebbenden om een nieuwe wijkvisie te ontwikkelen voor deze vier Heerlense buurten: integrale gebiedsontwikkeling. Daarvan krijg ik ontzettend veel energie. In dit gebied valt bijvoorbeeld de Auroraflat en Saffierflat. De laatste tijd hebben we hier mooie, innovatieve ontwikkelingen mogen bewerkstelligen, waardoor de bewoners weer trots worden op hun buurt.
 


 

Jouw vacature
niet kunnen
vinden?

Meld je aan voor een Job alert en krijg per e-mailbericht zodra de
vacature beschikbaar komt of stuur een open sollicitatie.